שירותי יעוץ

מפרט שירותי היעוץ

שרותי היעוץ בנושאי בקרת ESD CONTROL חשמל סטטי נועדו לספק תמונת מצב מקצועית ומהימנה בעניין הסיכון שבהצטברות ופריקה בלתי מבוקרת של מטענים אלקטרוסטטיים ESD באזורי יצור אלקטרוניקה במפעל ומבוססים על ידע מעמיק וניסיון עשיר בהמלצות, מדידות, וסקרים AUDITS. שרותי יעוץ לבקרת ESD מבוססים על הנחיות התקנים הבין-לאומיים והתקן הישראלי הרלוונטיים.

יעוץ כללי לעניין בקרת ESD

יעוץ בנושאיESD  לפתרון בעיות, המלצות להצטיידות, כתיבת נהלים והכנה לסקרים

מדידות לבקרת ESD

מדידות ESD לציוד על פי בקשת הלקוח ולפי התקנים כולל דו"ח ממצאים

סקר ESD תקני מקצועי (Audit)

סקר תקני AUDIT EPA מדוקדק לכל מחלקות הארגון כולל דו"ח מפורט