סקר ESD תקני מקצועי (Audit)

הננו מתכבדים להציע עריכת סקר ESD Audit מפורט על פי דרישות התקנים. הסקר נועד לבחון באופן פרטני את היערכות כלל מחלקות הארגון לעמידה בכללי בקרת ESD בהתייחס לדרישות התקנים.

סקר ESD Audit נערך בהתאם להמלצות התקנים IEC 61340-5-1, IEC TR 61340-5-2, ANSI/ESD S20.20-2014, כמו גם ת"י 61340 חלק 5.1.

הסקר נערך בכל המחלקות ובכל אזורי העבודה הרלוונטיים, כולל מחלקות פיתוח, יצור, הרכבות, בדיקות, אחסנה, שינוע וכדומה, ובודק את הנושאים הבאים:

  • קיום ותקינות התוכנית הארגונית לבקרת ESD.
  • הגדרת האזורים הנכללים בהגדרת EPA, אזור מוגן ESD.
  • מינוי והכשרת אחראי ESD ארגוני המצוייד בציוד ניטור ומדידה ייעודי.
  • ביצוע ותיעוד של ההדרכות וההכשרות לסגל.
  • קיום כל הציוד הנדרש לקיום בקרת ESD, כולל מכשור מדידה וניטור.
  • ביצוע פעולות ניקיון ואחזקה נדרשות.
  • ביצוע ותיעוד של המדידות החשמליות הנדרשות.

 

הסקר מלווה ביעוץ כללי לגבי הממצאים וכולל קבלת קובץ דוגמא למודל לתכנית בקרת ESD ארגונית.

הלקוח מקבל דו"ח מלא ויסודי המפרט את כל הנושאים, האתרים והציוד שנסקרו, המדידות ותוצאות המדידות שבוצעו, והתייחסות למשמעות הממצאים אל מול דרישות התקנים. הדו"ח כולל מסקנות והמלצות מעשיות להנהלה לצורך היערכות לעמידה מלאה בדרישות התקנים.

ניתן להרחיב את הסקר לתוכנית כללית להטמעת כללי בקרת ESD בארגון המשלבת יעוץ מפורט, אבחון ואיתר מוקדי סיכון לאיכות המוצרים, הצעה לפתרון תקלות תפקודיות בציוד, התייחסות פרטנית לבעיות איכות, ביצוע הדרכות והכשרות ייעודיות והמלצה על הצטיידות רלוונטית.