מדידות לבקרת ESD

אנו מתכבדים להציע עריכת מדידות חשמליות מקצועיות לתשתיות וציוד לבקרת ESD בהתאם לבקשת הלקוח ועל פי התקנים.

המדידות נערכות בהתאמה להמלצות התקנים IEC 61340-5-1, IEC TR 61340-5-2, ANSI/ESD S20.20-2014, כמו גם ת"י 61340 חלק 5.1

הלקוח מקבל דו"ח רשמי המפרט את מיקום המדידות שנערכו, את הציוד שנמדד, את תוצאות המדידות ואת משמעותן בהתייחס לדרישות התקנים.

הדו"ח כולל מסקנות והמלצות מעשיות לעניין ההיערכות הנדרשת לעמידה מלאה בדרישות התקנים.