הרצאות והכשרות

הרצאות והכשרות

הרצאות בנושאי בקרת ESD חשמל סטטי מיועדות להגביר את מודעות ההנהלה ועובדי הארגון לסיכון שבהצטברות ופריקה בלתי מבוקרת של מטענים אלקטרוסטטיים ESD באזורי יצור אלקטרוניקה. הכשרות אחראי בקרת ESD חשמל סטטי נערכות כדי להכשיר עובדים הממונים מטעם ההנהלה על הניטור, המדידה והתיעוד של ציוד יעודי לבקרת ESD חשמל סטטי בארגון. הפעילות נערכת על פי מתכונת המונחית על ידי התקנים הבין-לאומיים והישראליים.

הרצאה כללית בנושאי בקרת ESD

הרצאה להקניית מודעות למפגעי חשמל סטטי וכלים מעשיים לבקרת  ESD

הכשרה רשמית לאחראי ESD

הכשרה מעמיקה לאחראי ESD שממונה על מדידות ועל יישום בקרת  ESD