הרצאה כללית בנושאי בקרת ESD

אנו מתכבדים להציע הרצאה כללית בת כשעתיים בנושא בקרת ESD למניעה וטיפול במפגעי חשמל סטטי באזור העבודה.

ההרצאה מיועדת לכל מי שנדרש בעבודתו להיכנס לתחום האזור המוגן מפני פריקה בלתי מבוקרת של מטענים אלקטרוסטטיים (EPA) ויש לו עניין בשמירה ושיפור אבטחת איכות המוצר בתחום ההגנה מנזקי חשמל סטטי.

ההרצאה מכילה תכנים המוכתבים ע"י התקנים הבין לאומיים IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20-2014, כמו גם ת"י 61340 חלק 5.1

עיקרי הנושאים בהרצאה

  • מהו מטען אלקטרו סטטי?
  • הגורמים להיווצרות, הצטברות ופריקה אלקטרוסטטית.
  • המחשת מטענים אלקטרוסטטיים.
  • דוגמאות לנזקים עקב פריקת מטען אלקטרוסטטי.
  • אמצעי פיקוח על מטענים אלקטרו סטטיים.
  • יצירת מקום עבודה מוגן בפני פריקה אלקטרוסטטית.
  • הגנת רכיבים באריזה, שינוע ואחסנה.
  • הקרנת סרט.