הכשרה תקנית לאחראי ESD

אנו מתכבדים להציע תכנית להכשרה תקנית של אחראי ESD שממונים על ידי הנהלת הארגון לפתח את התוכנית הארגונית לבקרת ESD, לפקח על ביצוע הנוהל הארגוני בתחום בקרת ESD ולבצע את המדידות לבקרת ESD באמצעות ציוד ניטור ומדידה ייעודי. ההכשרה מעניקה ידע מפורט, עיוני ומעשי, בתקנים ובכללי בקרת ESD, בהפעלת מכשור הניטור והמדידה הייעודי, בהבנת תוצאות המדידות וביישום הפתרונות במתכונת הנדרשת על ידי התקנים הרלוונטיים.

ההכשרה מכילה תכנים המוכתבים ע"י התקנים הבין-לאומיים IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20-2014, כמו גם ת"י 61340 חלק 5.1

 

עיקרי הנושאים בהכשרה

חלק עיוני

 • מהו מטען אלקטרו סטטי?
 • הגורמים להיווצרות, הצטברות ופריקה אלקטרוסטטית.
 • המחשת מטענים אלקטרוסטטיים.
 • דוגמאות לנזקים עקב פריקת מטען אלקטרוסטטי.
 • אמצעי פיקוח על מטענים אלקטרוסטטיים.
 • יצירת מקום עבודה מוגן בפני פריקה אלקטרוסטטית.
 • התקנים החשובים לתוכנית בקרת ESD.
 • הנחיות התקנים, מדדים נדרשים, דיווח על הממצאים.

חלק מעשי

 • הכרת מכשור המדידה, סוגי מדידות ושיטות למדידה.
 • משמעות הממצאים, דרכי הגעה למסקנות ולימוד דרכי פתרון מומלצים.
 • תיעוד ודו"חות.