אודות

יועץ לבקרת מפגעי חשמל סטטי ESD Control מבצע מדידות וסקרים Audits של חומרים, ציוד, סביבת עבודה ואזורים מוגנים בפני פריקה אלקטרוסטטית (EPA). חבר באיגוד ESDA ארה"ב, חבר קבוע בוועדת התקינה 581111 ועדת מומחים להגנה ממטענים אלקטרוסטטיים במכון התקנים.
הסמכות:

  • Dr Jeremy Smallwood – "Achieving a highly effective ESD program".
  • ESDA – ESD Program Development and Assessment.
  • ESDA– Cleanroom Considerations for the Program Manager.
  • ESDA– ESD Standards Overview for the Program Manager.
    ESDA member No. 20070279

מאז 2002, משה גרופר מתמחה בכל הקשור לבקרת מפגעי חשמל סטטי ESD Control בתעשיית האלקטרוניקה בפרט ובתעשייה בכלל. הפעילות כוללת יעוץ לארגונים בהצטיידות הרלוונטית, ביצוע הדרכות והכשרות לקבוצות ויחידים, עזרה בבניית תוכנית בקרת ESD ארגונית, עריכת סקר ESD Audit, ביצוע מדידות חשמליות לתקינות של ציוד ESD ותשתיות המיועדות לבקרת מפגעי חשמל סטטי, איתור ומניעת מפגעים אפשריים ופתרון בעיות איכות ביצור הנובעות מהצטברות ופריקה בלתי מבוקרת של מטענים אלקטרוסטטיים.

משה גרופר Moshe Gropper יועץ לבקרת מפגעי חשמל סטטי ESD Control

יועץ לבקרת מפגעי חשמל סטטי
ESD Control Consultant

מפרט שירותי היעוץ

יעוץ כללי לעניין בקרת ESD
יעוץ לארגונים בתחום בקרת ESD כולל המלצות לפתרון בעיות בתהליכי היצור, המלצות לרכש והצטיידות, עזרה בכתיבת מסמך ארגוני תקני בנושאי בקרת ESD, ועוד.

מדידות לבקרת ESD
עריכת מדידות תקניות ומקצועיות לציוד הייעודי בהתאם לבקשת הלקוח. הלקוח מקבל דו"ח יסודי המפרט את הציוד שנסקר, את המדידות שנעשו ואת תוצאות המדידות בהתייחס לדרישות התקנים. במידה וצריך, הדו"ח כולל מסקנות והמלצות מעשיות לעניין ההיערכות הנדרשת לעמידה מלאה בדרישות התקנים.

סקר ESD תקני מקצועי (Audit)
עריכת סקר מלא ותקני שנועד לבטא את תמונת המצב האקטואלית מבחינת היערכות הארגון לעמידה בכללי בקרת ESD אל מול התקנים, להציע מודל לתכנית בקרת ESD ארגונית, לאבחן ולאתר מוקדי סיכון לאיכות המוצרים, להציע פתרונות לתקלות תפקודיות ולבעיות איכות ולהמליץ על הצטיידות רלוונטית.

הרצאות והכשרות

הכשרה רשמית לאחראי ESD
מיועדת לאחראי ESD שממונים על ידי ההנהלה לפקח על קיום הנוהל הארגוני בתחום בקרת ESD ולבצע את המדידות לבקרת ESD באמצעות ציוד ניטור ומדידה ייעודי. ההכשרה מעניקה ידע מפורט, תיאורטי ומעשי, בתקנים ובכללי בקרת ESD, בהפעלת מכשור הניטור והמדידה הייעודי, בהבנת תוצאות המדידות וביישום הפתרונות במתכונת הנדרשת על ידי התקנים הרלוונטיים.

הרצאה כללית בנושאי בקרת ESD
מיועדת לכלל הסגל הרלוונטי ומעניקה ידע תיאורטי ומעשי בכללי בקרת ESD במתכונת הנדרשת על ידי התקנים הרלוונטיים. המשתתף רוכש מודעות בסיסית וכלים מעשיים לשמירה על כללי בקרת ESD במקום עבודתו.